сряда, 26 март 2014 г.

Cotton candy inspiration + WIPs and tips

Lately I find inspiration in pale colours, like pink, blue, green... all that resembles in some way to cotton candy. Not only that, but another fascination of mine are the small sized paintings, every painting I do is smaller than the previous one. I started some kind of series of little paintings of girls with colourful hairs.

Последно време намирам вдъхновение в бледите цветове, като розово, синьо, зелено... всички които по някакъв начин ми напомнят на захарен памук :з Още нещо, което започвам да харесвам все повече са мъничките размери за рисунчици- всяка, която правя е все по- мъничка от предишната. Имам си цяла серийка от девойки с цветни коси на малки картончета!


I also started experimenting with that style that is a mixture of my usual watercolours and a cartoon-ish black ink outline.
Също така започнах да експериментирам със стил, който е микс от обичайният ми акварел + контур с туш, който придава cartoon-ish облик.


As you can see on the last one, I started adding photoshop textures. Turns out, I love it. Even if it doesn't make the picture better. Maybe she doesn't need these flowers. But I put them anyway.

Както се вижда на третата рисунчица, започнах да добавям текстури на фотошоп. Обожавам да го правя. Дори когато не прави рисунката по- хубава, пак бих то сторила. Девойката едва ли има нужда от китките, които й наложих, но въпреки това са там.


I overused them. But regret nothing.
Прекалена употреба на текстурите. Не съжалавям. Да. Никак.

Getting back to the cartoon-ish watercolour, I prepared for you a WIP of the last painting, I just did. It's really small, just fyi 
First, I always start with a sketch. There are people that start painting just like that, with the watercolour, but I always do a sketch first.

Приготвих ви един бърз WIP от последната рисунчица, която тъкмо завърших.
Първо винаги започвам със скица с молив. Има хора, които започват направо с акварел, но аз лично винаги предпочитам да започна със скица. 


Before I start colouring, I erase the sketch until it's barely visible so there aren't any traces visible on the finished painting 
Преди да започна да оцветявам, изтривам скицата с хлебна гума, докато е едва видима, за да не остават линии, които да прозират под акварела. 


So now I start the outline, you can do it with a ballpen or outliner, but since I don't have one I use ink and fountain-pen
Започвам контура, можете да го направите с тънкописец или дори черен химикал, но тъй като в момента не разполагам с такива, използвам перодръжка и тушWhen the outline is ready, if there are still traces of the sketch you can still erase, but watch out until it's completely dry, so this doesn't happen:

Когато контура е готов, ако все още има следи от скицата с молив, можете да ги доизтриете, но само след като е напълно изсъхнал, за да не стават аварии:


And now, the outline's done! If you like your picture like that, you can leave that way, but as I adore watercolour I always colour.

Контура е готов! Ако харесвате рисунката си по този начин, може да я оставите така, но тъй като обожавам акварела, предпочитам да продължа и да оцветяOh yeah, I bought a new watercolour palette c:
А, да, сдобих се с нова палитра бои с:


Looks like we're done?
Изглежда сме готови


Oh wait, I forgot to overuse some textures.
Опа, май забравих да прекаля с употребата на малко текстури.Yeah, now we're done.
Мхм, сега вече сме готови.

Thanks for staying with me today, I wish you good night!

Мерси че и днес бяхте с мен, пожелавам ви лека нощ!

Peace out, 
-Clementine


 P.S. LET ME TAKE A SELFIE.


Yeah, I leave, goodbye now. :D
Да, да, изчезвам.

P.S. 2 Or not. Forgot to mention- reference for the WIP painting is the lovely Samovila

P.S. 2 Или пък не. Забравих да дам кредит на прекрасната Samovila за снимката, която използвах за реферънс за Work-In-Progress рисунката. 

 This time for real. Peace out and good night.
Този път наистина, чао и лека вечер!
-Clementine

4 коментара: