неделя, 27 април 2014 г.

Photoshop retouch adventures


Hey guys!
So today I experimented with some photoshop retouch. I am really not good at this, like I have totally no idea what I'm doing but I like trying new things. So.. here it is.
Hope you like!

Здравейте креативници!
Днес си направих малък експеримент с фотошоп обработка на снимка. Хич не ме бива в това, нямам представа какво правя :D Но както и да е, обичам да опитвам нови неща. Ето го и резултата:And here it is next to the original:
А тук и до оригинала:


Here are some steps!
So first I just touched a bit the contrast and made the colours a little brither.

Няколко стъпки как точно го сторих:
Най напред пипнах съвсем леко контраста и цветовете:


After that I played with some colour layers and their transparence to make a night effect (Blue, Green, Red, Black, Yellow)
След това експериментирах с цветни лейъри и прозрачност (синьо, червено, зелено, черно, жълто) , за да се опитам да създам нощен ефект.


After that I applied one more layer of green on 30% transparence and painted some fireflies in the jar and in the background.
 След това добавих още един зелен лейър на 30% прозрачност и добавих с фотошоп четката светулки в буркана и във фона. 

д

Also, added some glow on the jar, and MORE FIREFLIES! 

И накрая добавих също и сияние от буркана, както и още светулки!

Et voilaAnd that's it! If you have any Tips & WIPs, share in the comments!

Ако имате съвети и коментари, споделете :3

Enjoy the rest of your weekend

-Clementineсъбота, 26 април 2014 г.

вторник, 22 април 2014 г.

The man who loved sleeping at public places


Hey guys!

I am presenting you my newest short I did with my friend Gerasim. It is the story of a young man with an usual problem- he is addicted to sleeping at public places, even though he has a home, a bed etc
First, we filmed him napping at random places in Bordeaux and after that we made a short interview of your character, talking about his problem. 
The whole thing is a bit ironic and funny, but also can be associated with other addiction problems. Like a mix of sad and funny.
Hope you enjoy it!


Здрасти, хора!

Представям ви най-новият ми шорт, който заснех с Герасим. Историята на момче, с необичаен проблем- въпреки че има дом и легло, е пристрастен към спане на публични места. 
Най- напред заснехме кадри как си полягва с възглавничка и одеалце из Бордо, събирайки няколко въпросителни погледи от случайните минувачи.  След това заснехме кратко интервю, където персонажа ни говори за проблема си.
Цялата история би могла да бъде възприета като иронична и забавна, но също и да се свърже с реални проблеми на пристрастяване. Микс от забавно и тъжно.

Надявам се да ви хареса!Have a great day!
-Clemetnine


понеделник, 21 април 2014 г.

Engraving attempts/ Опити с гравюра


Hi guys!
So last week I tried some new stuff. Yeah. 
Engraving.

Actually, I liked it more than I thought.

Здрасти хора!
Миналия петък пробвах нови неща. А именно- гравюра. И всъщност, наистина ми допадна. Повече отколкото очаквах.So we did some plexiglass engraving.

The process of imprinting the piece is not hard as a technique, but it is the engraving itself that requires some strenght, and artistique skill of course.
First you engrave your piece of plexiglass with the sharp tool. The different level of strengh you apply, leaves different level of thickness for the lines. As the plexiglass is obviously transparent, you can put a sketch underneath and just trace it.

Работихме с плексиглас. Самият процес на отпечатване не е сложен, по сложната част е самото гравиране, тъй като изисква не само артистични умения, но и сила. Различните нива на натискане и сила при гравиране, оставят различни по дебелина линии. Тъй като плексигласа очевидно е прозрачен, може просто да си направите скица на хартия, която да мине под него, и да повторите.


After that, it is time for the engraving ink which is not liquid, but really greasy. You put it all over the plexiglass, and after that clean it so there's ink left only in the engraved lines. It gets really messy.

След това е време за мастилото, което не е течно, а гъсто и мазно. Нанася се плътно по плексигласа, който след това се почиства, така че да остане мастило само в гравираните линии.So, after you're all covered in ink, it is time for the press. All the ink procedure done, you put the plexiglass in the press and cover it with paper. The paper must be put in water first, so it is humid. If it is not, the imprint would not work.

След като сте изцяло изцапани в мастило, е време за пресата. Гравираният плексиглас се поставя в преста, покрит с хартията на която ще се отпечата. Хартията трябва първо да се потопи във вода, тъй като без влага отпечатването няма как да се осъществи.Et voila, you roll the press and after that the imprint is done!

Завъртате пресата и отпечатването е готово.
It is just the grumpy cat that is my artwork, the others you see are Estelle and Madeleine's engraving imprints. As it is just the very first attempt it didn't turn out great, I didn't apply much strengh so it turned out a bit too pale. But anyway, I find it really interesting as a technique and I'm considering to chose this as a course for next year at uni. 

Само котката е мое произведение, другите които виждате са на Естел и Мадлен. Тъй като е наистина първи опит за гравюра, не се получи супер, не натисках достатъчно и котката се отпечата доста бледо. Както и да е, намирам тази техника наистина интересна и обмислям да избера гравюра като ателие за следващата година в уни.

 Did I mention how the ink stays on your skin for weeks? No? Yep, it does.

Споменах ли как мастилото не се отмива със седмици от кожата?


That was it from me for today, Peace out and have a great week.

Това беше всичко от мен за днес, хубава седмица!

-Clementine

петък, 18 април 2014 г.

New video coming soon!


Hey guys! 
Today's post will be really short, I am just announcing a new short coming really soon!
It is a 3- 4 minutes video of a young man with an unusual addiction. We shot this with my friend Gerasim, who is also in the main role. As it is french, I am still writing the english subtitles so it is easier for the non-francophones to understand c: So, I will be posting it first thing tomorrow at my vimeo ^^
 Peace out! 

Здрасти, хора!
Днешният пост ще е кратък, в него ви съобщавам че ще има ново видео!
В 3-4 минути ще ви представим историята на млад мъж с необичаен проблем. Снимахме това с  мой приятел и колега, Герасим, който също така и се въплащава в главният ни персонаж. Тъй като видеото е на френски, все още пиша субтитрите, така че да е разбираемо и за тези от вас, които не говорят езика. Накратно, следете профила ми във vimeo, тъй като съвсем скоро шорт-а ще бъде качен!

-Clementine

четвъртък, 17 април 2014 г.

Box project

Hey guys!
So today I am sharing with a project I did for uni. It is a box collection, a portable museum. The theme I chose was the story of a soldier, a box of his memories, the correspondence with his wife. There are some vintage objects from the 30s and the 40s, and some I made look old.
Hope you like it!


Здрасти, хора!

Днес споделям с вас проект, който правих за уни. Представлява "портативен музей", колекция в кутия или куфар. Темата която избрах е кутия със спомени на войник и кореспонденцията с жена му. Вътре поместих някои стари вещи, които реално датират от 30-те и 40-те години, и други които сама направих да изглеждат стари.
Надявам се да ви хареса! To write the letters, I used some references like actual soldier-wife correspondence.

За написването на писмата, гледах от истински писма между войник и любимата му.


***
That's it from me for today!
Peace out and have a great day!

Това беше за днес от мен, до скоро четене!

-Clementineнеделя, 13 април 2014 г.

Character design


Bonjour!


So today I will be sharing with you a few character design pictures, based on the wonderful Savina, also known as  Mademoiselle-S.

Днес ще споделя с вас няколко character design рисунчици, базирани на прекрасната Савина, която може би също познавате като Mademoiselle-S
They're all done traditionally, in watercolour. Then I added the floral background in photoshop. As we all already know, I can't resist overusing photoshop textures on everything. :D

That's it from me for today, peace out enjoy the rest of the weekend!


Рисувани са на ръка, с акварел. Флоралният фон е добавен на фотошоп, защото както вече е известно не мога да устоя да прекаля с фотошопа. :D

Това беше всичко за днес от мен, приятен остатък от уикенда! :з

-Clementine