понеделник, 21 април 2014 г.

Engraving attempts/ Опити с гравюра


Hi guys!
So last week I tried some new stuff. Yeah. 
Engraving.

Actually, I liked it more than I thought.

Здрасти хора!
Миналия петък пробвах нови неща. А именно- гравюра. И всъщност, наистина ми допадна. Повече отколкото очаквах.So we did some plexiglass engraving.

The process of imprinting the piece is not hard as a technique, but it is the engraving itself that requires some strenght, and artistique skill of course.
First you engrave your piece of plexiglass with the sharp tool. The different level of strengh you apply, leaves different level of thickness for the lines. As the plexiglass is obviously transparent, you can put a sketch underneath and just trace it.

Работихме с плексиглас. Самият процес на отпечатване не е сложен, по сложната част е самото гравиране, тъй като изисква не само артистични умения, но и сила. Различните нива на натискане и сила при гравиране, оставят различни по дебелина линии. Тъй като плексигласа очевидно е прозрачен, може просто да си направите скица на хартия, която да мине под него, и да повторите.


After that, it is time for the engraving ink which is not liquid, but really greasy. You put it all over the plexiglass, and after that clean it so there's ink left only in the engraved lines. It gets really messy.

След това е време за мастилото, което не е течно, а гъсто и мазно. Нанася се плътно по плексигласа, който след това се почиства, така че да остане мастило само в гравираните линии.So, after you're all covered in ink, it is time for the press. All the ink procedure done, you put the plexiglass in the press and cover it with paper. The paper must be put in water first, so it is humid. If it is not, the imprint would not work.

След като сте изцяло изцапани в мастило, е време за пресата. Гравираният плексиглас се поставя в преста, покрит с хартията на която ще се отпечата. Хартията трябва първо да се потопи във вода, тъй като без влага отпечатването няма как да се осъществи.Et voila, you roll the press and after that the imprint is done!

Завъртате пресата и отпечатването е готово.
It is just the grumpy cat that is my artwork, the others you see are Estelle and Madeleine's engraving imprints. As it is just the very first attempt it didn't turn out great, I didn't apply much strengh so it turned out a bit too pale. But anyway, I find it really interesting as a technique and I'm considering to chose this as a course for next year at uni. 

Само котката е мое произведение, другите които виждате са на Естел и Мадлен. Тъй като е наистина първи опит за гравюра, не се получи супер, не натисках достатъчно и котката се отпечата доста бледо. Както и да е, намирам тази техника наистина интересна и обмислям да избера гравюра като ателие за следващата година в уни.

 Did I mention how the ink stays on your skin for weeks? No? Yep, it does.

Споменах ли как мастилото не се отмива със седмици от кожата?


That was it from me for today, Peace out and have a great week.

Това беше всичко от мен за днес, хубава седмица!

-Clementine

Няма коментари:

Публикуване на коментар